KNAW

Research

Late Gothic and early Renaissance. Florentijn painting art in the period 1400-1425

Pagina-navigatie:


Update content


Title Late Gothic and early Renaissance. Florentijn painting art in the period 1400-1425
Period 09 / 1997 - 12 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1280209

Abstract (NL)

Algemeen beschouwt men de jaren tussen 1400 en 1430 als een periode van belangrijke veranderingen in de Florentijnse schilderkunst. Meteen na de eeuwwisseling maakten de schilders kennis met de Internationale Gotiek: de elegante, rijkgedecoreerde stijl die vanaf ca. 1375 in veel artistieke centra van Europa smaakbepalend werd. Deze stijl werd, zo is de gedachte, geintroduceerd door de Florentijnse schilder Gherardo Starnina, die tussen 1401 en 1404 terugkeerde uit Spanje, waar de stijl al overheerste. Al vanaf 1420 verlegden deze door Starnina beïnvloede schilders hun aandacht naar de Renaissance, opnieuw door het optreden van een krachtige kunstenaarspersoonlijkheid, de schilder Masaccio. Het is echter de vraag of kunstenaars in deze periode wel op zo'n manier tot artistieke koerswijzigingen werden aangezet. Systematisch inderzoek naar de oeuvres van alle schilders die tussen 1400 en 1430 in Florence actief waren laat zien dat we bijna nooit over voldoende dateerbare werken beschikken om een ontwikkeling volledig te kunnen reconstrueren. In de artistieke praktijk was vasthouden aan conventies en het ontwikkelen van een eigen consistente stijl bovendien van groot belang. Ten slotte zijn er geen aanwijzingen dat artistieke vernieuwing destijds net zo werd gewaardeerd als nu.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. A.W.A. Boschloo
Doctoral/PhD student Dr. A.S.F. de Vries

Classification

D35100 History of arts and architecture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation