KNAW

Onderzoek

Presentatiegericht editen van gestructureerde documenten en XML

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Presentatiegericht editen van gestructureerde documenten en XML
Looptijd 09 / 2000 - 10 / 2004
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
URL http://81.4.66.133/uupona/aanmelden/bestandenpromotie/samenvatting%20schrage.pdf
Onderzoeknummer OND1280579

Samenvatting

Door gebruik te maken van een gelaagde architectuur heeft Martijn Schrage een presentatiegerichte generieke editor Proxima- gebouwd die geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. Proxima is een editor die complexe presentaties met grafische elementen en berekende waarden ondersteunt, en daarom bruikbaar is voor een grote klasse van documenttypes. Dit wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door een gelaagde architectuur. Het probleem om presentatiegerichte editfunctionaliteit te bieden wordt daardoor opgesplitst in een aantal eenvoudigere deelproblemen. Het proefschrift van Schrage beschrijft het ontwerp en de architectuur van Proxima en bevat een formele specificatie van de editor. Met het prototype, ge├»mplementeerd in de functionele programmeertaal Haskell, zijn al een aantal interessante editors gebouwd. Een computergebruiker heeft te maken met een grote verscheidenheid aan documenten, zoals tekstbestanden, spreadsheets en webpagina's. De applicaties om deze documenten te bewerken zijn editors (bv. tekstverwerkers, spreadsheet-applicaties en HTML-editors). Ondanks de uiterlijke verschillen tussen editors vertonen de editoperaties (tekst invoeren, selecteren, knippen/plakken, etc.) sterke overeenkomsten. Het gebruik van een generieke editor levert een aantal voordelen op. In plaats van verschillende applicaties is er bijvoorbeeld nog maar een applicatie met een uniforme user interface. Het belangrijkste voordeel is echter dat het bouwen van een editor voor een nieuw type document met een generieke editor veel eenvoudiger is dan op conventionele wijze. Dit is vooral gunstig voor het bouwen van editors voor XML documenten. Ondanks deze voordelen zijn generieke editors weinig populair. Bestaande editors bieden vaak alleen de mogelijkheid om de interne structuur van het document te editen, wat als beperkend wordt ervaren. Gebruiksvriendelijker zijn de presentatiegerichte generieke editors, die toestaan dat de presentatie van het document op het scherm ge├źdit kan worden. Deze editors zijn echter slechts toepasbaar voor een beperkte klasse, veelal tekstuele, documenttypes. Proxima is een generieke editor waarmee een groot aantal verschillende documenttypes bewerkt kan worden. Net zoals een keukenmachine door middel van hulpstukken een groot aantal losse apparaten vervangt, zo kan een generieke editor met verschillende stylesheets een groot aantal editors vervangen.

Samenvatting (EN)

Many editors need a formalism for specifying computations. Examples of such computations can be found in the proposed use for interactive applications of XML, and in spreadsheet-like operations, as in the what-if decisions for a tax-form or for making appointments in an organiser. Editors also need a formalism for specifying editable presentations. Different structures have different presentations and sometimes we want to see values of a particular structure in different ways. For example, we often want to edit an HTML document as it appears on the screen (WYSIWYG), but sometimes we want to examine the underlying structure and need a presentation that shows the tags in the HTML document. Most current HTML editors solve this by allowing the user to edit the source text of the HTML document and saving it afterwards. However, the safety and other advantages of structural editing are then lost. The goal of this project is to build PROXIMA, a generic presentation-oriented structure editor in which computations can be specified. The editor can be used for arbitrary XML document types, described by DTD's or schemas. The two most important features of PROXIMA are support for specifying editable presentations of documents and support for specifying computations.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D16200 Software, algoritmen, besturingssystemen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie