KNAW

Research

In search of appropriate poetic conceptions for the Turkish poetry of the 20th century

Pagina-navigatie:


Update content


Title In search of appropriate poetic conceptions for the Turkish poetry of the 20th century
Period 01 / 2000 - 09 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1280726

Abstract (NL)

De Turkse dichter Yahya Kemal Beyatlý (1884 - 1958) is in Turkije allerminst omstreden waar het de kwaliteit van zijn poëzie betreft. Zijn gedichten worden nog altijd in brede kring gewaardeerd, veelvuldig gereciteerd en op muziek gezet, maar omtrent de literair theoretische kwalificatie van zijn dichtkunst en de positie ervan in de Turkse poëzie van de twintigste eeuw wordt tot op de dag van vandaag hevig gediscussieerd. Teneinde te kunnen aantonen wat de poëzie van Kemal precies heeft bewerkstelligd in de Turkse literatuur, bevat dit proefschrift niet alleen de poëticale ontwikkeling van YKB en een analyse van zijn poëzie, maar ten behoeve van de context bovendien de volgende onderdelen: een beschrijving van het sociaal-culturele leven van Istanbul in zijn tijd; twee poëticaal-biografische beschrijvingen van twee dichters en tijdgenoten van Kemal; en een neerslag van de in de in de loop van de twintigste eeuw in Turkije gevoerde discussie onder Turkse literatoren, critici en wetenschappers omtrent de poëzie van YKB. (N.B. Alle Turkse teksten zijn in het Nederlands vertaald). Centraal staan echter de gedichten, die met behulp van de in de westerse literatuurwetenschap ontwikkelde tekstanalytische methoden zijn geanalyseerd. Daarmee kon in detail worden achterhaald op welke wijze en in welke mate Kemal zowel waar het de vorm als de inhoud van deze gedichten betreft is omgegaan met zijn Franse (hij verbleef van 1902 tot 1912 in Parijs) en Osmaanse / Turkse invloeden. Hierdoor wordt bovendien duidelijk dat deze poëzie geen recht wordt gedaan wanneer men die poogt onder te brengen bij bestaande oosterse en westerse categorieën zoals klassiek-Osmaans en modernistisch , of bij een karakterloos verzamelbegrip als overgangspoëzie. Kemals poëzie was geen breekpunt, noch zomaar een overgang. Zij was een kentering en bracht de verbinding tot stand, die in het geweld van revolutie en oorlog teloor dreigde te gaan; zij was geen breuk zoals de jonge republiek wilde, maar keerpunt. Kemal zocht niet de ont-binding, maar de ver-binding. Hij heeft de Turkse samenleving een identiteit bezorgd, niet door via zijn gedichten een politiek program uit te dragen, maar door die gedichten zelf, die in zekere zin onderdeel uitmaken van het Turkse collectieve geheugen, dat er tevens in ligt opgeslagen.

Related organisations

Related people

Classification

D36900 Language and literature studies of other language groups

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation