KNAW

Onderzoek

Bedrijfslocatiemonitor

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bedrijfslocatiemonitor
Looptijd 01 / 2000 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.cpb.nl/nl/research/fysiek/blm/
Onderzoeknummer OND1281436
Leverancier gegevens Website CPB

Samenvatting

In de BLM staan drie activiteiten centraal: Het volgen van de feitelijke ontwikkelingen op het gebied van de regionale werkgelegenheid en terreinuitgifte. Het ramen van de toekomstige ruimtevraag van het bedrijfsleven, het inventariseren van het ruimteaanbod en het identificeren van eventuele knelpunten. Onderzoek op het gebied van de ruimtelijke economie. Gestreefd wordt naar tweejaarlijkse publicaties, die afwisselend gericht zijn op monitoring en toekomstverkenning. Naar aanleiding van publicaties worden workshops georganiseerd waaraan specialisten op het gebied van ruimte voor economische activiteit in Nederland deelnemen. In het algemeen zijn dit beleidsmedewerkers die in de diverse bestuurslagen van de overheid betrokken zijn bij de problematiek rond de ruimtelijke ordening, en onderzoekers die zich uit hoofde van hun functie bij academische instellingen en adviesbureaus bezig houden met de ruimtebehoefte van het bedrijfsleven in Nederland. De belangrijkste activiteit van de BLM op dit moment is de voorbereiding van nieuwe ramingen van de ruimtevraag. Deze zullen gebaseerd zijn op de nieuwe lange termijnscenario's die het CPB naar verwachting in de loop van dit jaar zal opstellen. Bij de nieuwe ramingen wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het onderzoek dat in de laatste BLM-publicatie is beschreven. De nieuwe ramingen van de ruimtevraag zullen in een volgende BLM-publicatie worden gepresenteerd. Het is de bedoeling, dat deze publicatie halverwege 2004 zal verschijnen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider M.J. Stoffers

Classificatie

D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie