KNAW

Research

Molecular changes in hepatobiliary function and injury after human liver transplantation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Molecular changes in hepatobiliary function and injury after human liver transplantation
Period 02 / 2001 - 04 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1281842

Abstract (NL)

Dierexperimentele onderzoeken laten zien dat reductie van leverschade, die ontstaat tijdens de operatiefase en acute afstoting, kan worden beperkt door inductie van moleculen met celbeschermende eigenschappen; hemoxygenase-1 (HO-1) en protease inhibitor-9 (PI-9). Geuken toonde aan dat bij de mens de HO-1 expressie in donorlevers al verhoogd is voor de operatie. Donorlevers met een sterk verhoogde HO-1 expressie hebben meer postoperatieve schade dan donorlevers waar het HO-1 mild verhoogd was. Dit suggereert dat een te hoge HO-1 expressie schadelijk is. De promovendus stelt dat farmacologische inductie van HO-1 voor de operatie leidt totmeer leverschade. Ook ontdekte hij dat een toegenomen PI-9 expressie tijdens de transplantatie geassocieerd is met minder schade door infiltrerende cytotoxische T-lymfocyten in getransplanteerde levers, die een belangrijke rol spelen bij acute afstoting.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. M.J.H. Slooff
Doctoral/PhD student Dr. W. Geuken

Classification

D23220 Internal medicine
D23310 Surgery

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation