KNAW

Onderzoek

Molecular changes in hepatobiliary function and injury after human liver transplantation

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Molecular changes in hepatobiliary function and injury after human liver transplantation
Looptijd 02 / 2001 - 04 / 2006
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1281842

Samenvatting

Dierexperimentele onderzoeken laten zien dat reductie van leverschade, die ontstaat tijdens de operatiefase en acute afstoting, kan worden beperkt door inductie van moleculen met celbeschermende eigenschappen; hemoxygenase-1 (HO-1) en protease inhibitor-9 (PI-9). Geuken toonde aan dat bij de mens de HO-1 expressie in donorlevers al verhoogd is voor de operatie. Donorlevers met een sterk verhoogde HO-1 expressie hebben meer postoperatieve schade dan donorlevers waar het HO-1 mild verhoogd was. Dit suggereert dat een te hoge HO-1 expressie schadelijk is. De promovendus stelt dat farmacologische inductie van HO-1 voor de operatie leidt totmeer leverschade. Ook ontdekte hij dat een toegenomen PI-9 expressie tijdens de transplantatie geassocieerd is met minder schade door infiltrerende cytotoxische T-lymfocyten in getransplanteerde levers, die een belangrijke rol spelen bij acute afstoting.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Promotor Prof.dr. M.J.H. Slooff
Promovendus Dr. W. Geuken

Classificatie

D23220 Inwendige geneeskunde
D23310 Chirurgie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie