KNAW

Research

Form-focused instruction and the development of second language proficiency

Pagina-navigatie:


Update content


Title Form-focused instruction and the development of second language proficiency
Period 11 / 2000 - 11 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1282460

Abstract (NL)

Meestal wordt grammaticaonderwijs ingezet bij programma s om een tweede taal te leren ter verbetering van de taalvaardigheid. Kennis van de grammatica is zelden het doel op zich. Wat is dan de meerwaarde van bewuste kennis van de regels van een tweede taal? Promovendus Andringa onderzocht hoe nuttig het is grammaticaregels expliciet in tweedetaalleerprogramma s aan te bieden. Het blijkt dat nieuwtaligen grammaticaregels heel langzaam en geleidelijk leren toepassen. Leerlingen gebruiken correcte en incorrecte vormen van dezelfde structuur lange tijd naast elkaar, waarbij correcte vormen geleidelijk de overhand krijgen. Leerlingen zien aanvankelijk geen parallellen tussen grammaticastructuren van hetzelfde type, en lijken die afzonderlijk van elkaar te leren. Expliciete kennis van de regels van een tweede taal op zich lijkt niet bij te dragen aan de ontwikkeling van taalvaardigheid. Toch kan expliciete instructie effectief zijn vanwege bijkomende impliciete leereffecten. Ten slotte geldt dat ook andere factoren, zoals leeftijd, ontwikkelingsstadium en wellicht parallellen met de moedertaal, invloed kunnen hebben op de effectiviteit van de instructie.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. C.M. de Glopper
Doctoral/PhD student Dr. S.J. Andringa

Classification

D36300 Germanic language and literature studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation