KNAW

Onderzoek

Aandacht voor problemen van 'zorgmijdende' cocaïnegebruikers

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Aandacht voor problemen van 'zorgmijdende' cocaïnegebruikers
Looptijd 01 / 2000 - 12 / 2004
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1282494
Leverancier gegevens Website Universiteit van Tilburg

Samenvatting

Crackverslaving is een relatief nieuwe en extreem risicovolle verslaving. Tot op heden is er geen effectieve behandeling voorhanden, ook niet buiten Nederland. Het Rotterdamse bemoeizorgprogramma , dat door promovenda Renée Henskens wordt beschreven in haar proefschrift Grab and hold, levert de eerste inzichten over behandeling van chronische risicogebruikers van crack. Cliënten zijn erg tevreden, zo leert het onderzoek, en er zijn aanwijzingen dat de lichamelijke gezondheid, de algemene leefsituatie en psychiatrische problematiek van de deelnemers verbeterde. Als begin jaren negentig crack (de rookbare variant van cocaïne) zijn intrede doet in de drugsscene in Rotterdam, wordt het klimaat harder en agressiever. Cokegebruik bleek heftig, bijzonder schadelijk en moeilijk te reguleren. Er werd een experimenteel programma voor crackverslaving ontwikkeld, dat het bestaande aanbod zou aanvullen. Dit zogenoemde bemoeizorgprogramma (BP) was gericht op personen die, ondanks hun ernstige en levensbedreigende problematiek, nauwelijks gebruik maakten van de reguliere zorg. In BP werd een mix van hulpverleningsmethoden aangeboden: actieve bemoeizorg om toeleiding naar het project te bevorderen, voorlichtings- en preventieactiviteiten, time-out voorziening in klinieken, medische zorg, counseling, psychiatrische begeleiding en praktische hulp (zoals budgetbeheer). Acupunctuur werd ingezet als lokkertje . In haar proefschrift Grab and hold ( beetpakken en vasthouden ) onderzocht Renée Henskens de effectiviteit van deze behandelmethode in de verslavingszorg. Ze ging na of BP heeft geleid tot therapietrouw en of het een positief effect had op de lichamelijke gezondheid, en hoe de cliënten het project beoordeelden. Henskens concludeert dat cliënten van BP een hoge therapietrouw vertoonden en erg tevreden waren over dit nieuwe type hulpverlening. Deze resultaten zijn zeer positief, aangezien uitval vrij normaal is in de behandeling van cocaïneverslaving. In BP maakten de cliënten (die zo n 38 jaar oud waren) gemiddeld zes maanden vrijwillig gebruik van de geboden hulp en bezochten zij om de twee dagen de hulpverleners. Er zijn ook aanwijzingen dat de lichamelijke gezondheid, de algemene leefsituatie en psychiatrische problematiek van de cliënten verbeterden. Ook onderzocht Henskens of vrouwelijke crackgebruikers anders omgaan met BP dan mannen. Vrouwelijke crackverslaafden (met name straatprostituées) waren in een aanzienlijk slechtere conditie dan mannen. Meer dan de helft van deze vrouwen was ooit lichamelijk en/of seksueel misbruikt. Dakloosheid, psychiatrische problemen en een extreme vorm van verloedering en verkommering kwamen veelvuldig voor. Mede door hun hectische levensstijl hadden deze vrouwen een lagere therapietrouw dan mannen. Ook hadden zij minder baat bij BP. Vrouwelijke straatprostituées hebben een grote behoefte aan een 24-uurs opvang, waarin een geïntegreerd hulpverleningaanbod (medische zorg, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg) wordt aangeboden. Bemoeizorg zal een prominente plaats moeten innemen aangezien deze vrouwen zeer moeilijk in de zorg te houden zijn. Het onderzoek levert een basis voor een meer gedifferentieerd en gespecialiseerd harddrugsbeleid in Nederland. Echter, omdat BP de eerste op crack gerichte hulpverlening was die wetenschappelijk is onderzocht, dienen de resultaten als een bescheiden startpunt voor verder onderzoek te worden beschouwd.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D24000 Gezondheidswetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie