KNAW

Research

Citizens, elites and benefactors: the politics of public generosity in Roman Asia Minor

Pagina-navigatie:


Update content


Title Citizens, elites and benefactors: the politics of public generosity in Roman Asia Minor
Period 09 / 2001 - 01 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1282734

Abstract (NL)

Leden van de Romeinse elite waren zeer actief als publieke weldoeners. Vooral in de eerste, tweede en vroege derde eeuw na Christus financierden zij uit eigen vermogen talloze publieke gebouwen (vooral tempels, sportscholen en theaters), festivals en spelen. In ruil hiervoor kregen zij publiek eerbetoon, standbeelden, privileges en ere-inscripties. Arjan Zuiderhoek deed onderzoek naar deze publieke generositeit van de stedelijke elites in Romeins Klein-Aziƫ. De reden voor deze wijd verbreide vrijgevigheid was niet economisch, betoogt de promovendus, maar politiek-ideologisch. Het Romeinse Rijk was een van de meest sociaal ongelijke samenlevingen uit de premoderne geschiedenis. Daarbij nam in de door Zuiderhoek onderzochte periode de oligarchisering en hiƫrarchisering van de maatschappij sterk toe. Met hun giften aan de gemeenschap zorgden de leden van de politieke elite ervoor dat hun gewone medeburgers nog steeds toegang hadden tot die voorzieningen die cruciaal waren voor een beschaafd Grieks-Romeins stedelijk burgerbestaan. De publieke vrijgevigheid versterkte de eenheid van de burgergemeenschap, concludeert Zuiderhoek, en droeg bij tot de legitimatie van het politieke bestel. Zo werd voorkomen dat sociale spanningen tussen de elite en niet-elite, veroorzaakt door de oligarchisering, zouden leiden tot daadwerkelijke maatschappelijke ontwrichting.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. O.M. van Nijf
Project leader Dr. W.M. Jongman
Doctoral/PhD student Dr. A.J. Zuiderhoek

Classification

D34000 History

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation