KNAW

Onderzoek

Openbare liefdadigheid en civiele politiek in het Romeinse oosten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Openbare liefdadigheid en civiele politiek in het Romeinse oosten
Looptijd 09 / 2001 - 01 / 2006
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1282734

Samenvatting

Leden van de Romeinse elite waren zeer actief als publieke weldoeners. Vooral in de eerste, tweede en vroege derde eeuw na Christus financierden zij uit eigen vermogen talloze publieke gebouwen (vooral tempels, sportscholen en theaters), festivals en spelen. In ruil hiervoor kregen zij publiek eerbetoon, standbeelden, privileges en ere-inscripties. Arjan Zuiderhoek deed onderzoek naar deze publieke generositeit van de stedelijke elites in Romeins Klein-Azië. De reden voor deze wijd verbreide vrijgevigheid was niet economisch, betoogt de promovendus, maar politiek-ideologisch. Het Romeinse Rijk was een van de meest sociaal ongelijke samenlevingen uit de premoderne geschiedenis. Daarbij nam in de door Zuiderhoek onderzochte periode de oligarchisering en hiërarchisering van de maatschappij sterk toe. Met hun giften aan de gemeenschap zorgden de leden van de politieke elite ervoor dat hun gewone medeburgers nog steeds toegang hadden tot die voorzieningen die cruciaal waren voor een beschaafd Grieks-Romeins stedelijk burgerbestaan. De publieke vrijgevigheid versterkte de eenheid van de burgergemeenschap, concludeert Zuiderhoek, en droeg bij tot de legitimatie van het politieke bestel. Zo werd voorkomen dat sociale spanningen tussen de elite en niet-elite, veroorzaakt door de oligarchisering, zouden leiden tot daadwerkelijke maatschappelijke ontwrichting.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Promotor Prof.dr. O.M. van Nijf
Projectleider Dr. W.M. Jongman
Promovendus Dr. A.J. Zuiderhoek

Classificatie

D34000 Geschiedenis

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie