KNAW

Research

Which structural and sociocultural determinants are associated with...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Which structural and sociocultural determinants are associated with ineffective brith control behaviour (and pregnancies) among young afro-migrant teen-agers?
Period 01 / 2003 - unknown
Status Completed
Research number OND1283467
Data Supplier NIVEL

Abstract (NL)

Tienerzwangerschap komt in Nederland veel vaker voor bij allochtonen dan bij autoch-tonen en wordt meest aangetroffen bij de (islamitische) mediterranen en Afro-allochtonen. Verloskundige uitkomsten verschillen sterk tussen de etnische tiener-groepen: het ongunstigst zijn ze bij de Afro-allochtonen, het gunstigst bij de Hindoe-staanse. Abortus komt vooral voor bij Afro-allochtone vrouwen uit Caraïbische gebied. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar determinanten van tienerzwangerschap en abortus waarop preventie gericht kan worden wordt ontwikkeld in samenwerking met Medische Antropologie in Amsterdam en vertegenwoordigers van de doelgroepen.

Related organisations

Related people

Classification

D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation