KNAW

Onderzoek

Geïntegreerde huisvesting vleeskuikenouderdieren

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Geïntegreerde huisvesting vleeskuikenouderdieren
Looptijd 2000 - 12 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1283725

Samenvatting

Dit project vormt een bijdrage aan de transitie naar een duurzame houderij van ouderdieren en vleeskuikens. De doelstelling van dit project is tweeledig, namelijk: 1. het houden van gezonde vitale hanen die in staat zijn om de hennen voldoende te bevruchten om uiteindelijk uit alle bevruchte eieren gezonde kuikens te verkrijgen, en: 2. het behouden van de vitaliteit van de bevruchte kiem door de broedeieren zo optimaal mogelijk te behandelen en uit te broeden. Het effect van het voeren in het strooisel bij hanen tijdens de opfokperiode is onbekend. Verwacht wordt dat deze hanen meer vitaal (lees: beter beenwerk ontwikkelen) zullen zijn, doordat deze dieren meer scharrelen tijdens de opfok. Deze meer vitale hanen zullen dan meer paringen verrichten doordat zij minder stram zijn en dit gedrag langer voortzetten doordat zij meer naar hun behoefte worden gevoerd. Bovendien zullen meer vitale hanen bij het treden minder de hennen beschadigen, hetgeen het welzijn van de hennen verbetert. Het onderzoek naar het verbeteren van de vitaliteit van de vermeerderingshanen en hiermee de vitaliteit van de hennen en de kiem in het broedei wordt uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase van dit project heeft in 2003 plaatsgevonden en omvatte de opfok- en productieperiode. In de opfokperiode is de wijze van voerverstrekking en het gebruik van welzijnsvoer nader onderzocht, en met name het effect op gewicht, uniformiteit, gedrag, hormoonhuishouding, exterieur, mobiliteit en botbreuksterkte. In de productieperiode is het effect van wijze van opfok (zowel hanen als hennen) en het gebruik van apart hanenvoer (een voer dat beter afgestemd is op de behoefte van de hanen) onderzocht. In fase 2 (2004) zal de verwerking van de gegevens uit fase 1 plaatsvinden en worden de resultaten gerapporteerd. In de tweede fase wordt tevens onderzocht wat de relatie is tussen vitaliteit van de kiem en verschillende bewaarcondities en het effect van opwarmsnelheid bij aanvang van het broedproces. De resultaten van dit onderzoek zullen eveneens in deze fase worden gerapporteerd. Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten:
De resultaten van dit project worden gepubliceerd in drie artikelen in de Pluimveehouderij en twee artikelen in een wetenschappelijk tijdschrift. De resultaten van het onderzoek naar het verbeteren van de vitaliteit van vermeerderingshanen en die van het verbeteren van de vitaliteit van de kiem worden apart verwerkt in twee praktijkrapporten. Verder zal er kennisoverdracht plaatsvinden middels inleidingen. Afsluitend wordt ook aandacht gegeven aan een mogelijk vervolgtraject na 2004.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ing. J. van Harn

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22300 Diergedrag, dierpsychologie
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie