KNAW

Research

Application of semio chemicals/pesticides of natural origin against thrips...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Application of semio chemicals/pesticides of natural origin against thrips in bulbous crops
Period 01 / 2002 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1283952

Abstract (NL)

[Gewassen]: gladiool [Probleemstelling] : Gladiolentrips is een plaag in gladiolen die tijdens de teelt op het veld, in de kas en tijdens de bewaring van de knollen optreedt. Om minder afhankelijk te zijn van chemische middelen wordt naar alternatieven gezocht. Recent onderzoek in dit project heeft geurstoffen opgeleverd die goed werken tegen gladiolentrips. De praktijk toepassing van deze stoffen op gladiolenknollen in de bewaring moet echter nog verder worden ontwikkeld. Zoals toepassing direct na rooien wanneer de knollen worden gedroogd en tijdens de lange droge bewaring. GNO s kunnen ook bijdragen tot optimalisatie van behandelingen met gewijzigde luchtsamenstelling. In het project LNV397-IV-006 worden insecten bestrijdende behandelingen met gewijzigde luchtsamenstelling ontwikkeld. Deze methode kan mogelijk samen met zeer geringe hoeveelheden GNO tot een goede bestrijdingsmethode leiden.
Geformuleerde geurstoffen van PRI worden getest op effectiviteit op de tripsplaag in opstellingen die bewaaromstandigheden van gladiolenknollen nabootsen. In 2005 zal een demoproef onder (semi) praktijkomstandigheden worden ingezet.
[Resultaten]:
Een gewasbeschermingsmiddel van natuurlijke oorsprong (GNO) dat door telers ingezet kan worden tegen trips aantasting op gladiolenknollen. De middelen werken onder de omstandigheden waarin de knollen bewaard worden, zoals direct na het rooien bij het drogen en/of tijdens de lange droge bewaring.
GNO s die mogelijk ook zijn te gebruiken in lage concentraties bij de optimalisatie van insectenbestrijdende gewijzigde luchtsamenstelling (CA) behandelingen (In het project LNV397-IV-006).
De resultaten zullen worden uitgedragen naar intermediairen en gladiolentelers / -bewaarders op een opendag of door middel van een lezing.
In 2005 zal eind december 2005 een eindverslag verschijnen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader C.G.M. Conijn

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation