KNAW

Research

BO-06-397-III Detection, monitoring, risk management and perception and...

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-06-397-III Detection, monitoring, risk management and perception and support of phytosanitary tasks
Period 2002 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1284015
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Het onderzoek in dit programma bestaat uit twee delen.

1. onderzoek t.b.v. de geïntegreerde teelt op gecertificeerde bedrijven,
2. onderzoek t.b.v. de fytosanitaire taken van de Plantenziektenkundige Dienst.

Onderwerpen op het gebied van detectie en monitoring van ziekten en plagen, evenals bedrijfskundige en gedragskundige aspecten van de gewasbescherming en de fytosanitaire taken maken van beide onderdelen deel uit.

Resultaten
Voor de praktijk: Snelle en betrouwbare kwantitatieve en kwalitatieve detectie- en monitoringsystemen voor gebruik in het veld en het laboratorium. Hiertoe worden fundamentele technieken ontwikkeld en het gebruik van feromonen en vangplanten.
Voor de Plantenziektenkundige Dienst (PD):
Moleculaire identificatie- en detectiemethoden voor door de PD aangewezen (quarantaine) organismen,
Statistisch onderbouwde methoden voor bemonstering van organismen in grond
Inzicht in de effectiviteit van de bruinrotbestrijding
Verspreiding van quarantaine-organismen via handelsketens, in het bijzonder die van de sierteelt.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. C. Zijlstra

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation