KNAW

Research

BO-07-PO- 08 Sustainable poultry farming

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-07-PO- 08 Sustainable poultry farming
Period 2000 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1284018

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:

Vanuit de maatschappij worden steeds meer eisen gesteld aan de manier waarop de landbouwhuisdieren gehouden worden. Dit geldt in sterke mate voor de sector pluimveehouderij. De consument en/of burger vraagt andere productiewijzen en andere producten.

Het onderzoeksprogramma heeft als algemeen doel (via genereren, integreren en uitdragen van kennis): het ontwikkelen van maatschappelijk gewenste duurzame systemen, technieken en vormen van bedrijfsvoering voor de pluimveehouderij waarvoor maatschappelijk draagvlak is en waarmee voldoende inkomenscapaciteit kan worden gerealiseerd.

Resultaten:
De resultaten van dit onderzoeksprogramma zijn pluimveehouderijsystemen die een geaccepteerde en duurzame plaats hebben in de Nederlandse maatschappij. Daartoe wordt kennis ontwikkeld, gerapporteerd en overgedragen aangaande de pluimveehouderij, de nertsenhouderij en de konijnenhouderij (in het vervolg afgekort: pluimveehouderij).

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. T.G.C.M. Niekerk

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation