KNAW

Onderzoek

BO-07-PO-08 Duurzame pluimveehouderij

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-07-PO-08 Duurzame pluimveehouderij
Looptijd 2000 - 12 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1284018

Samenvatting

Doel:

Vanuit de maatschappij worden steeds meer eisen gesteld aan de manier waarop de landbouwhuisdieren gehouden worden. Dit geldt in sterke mate voor de sector pluimveehouderij. De consument en/of burger vraagt andere productiewijzen en andere producten.

Het onderzoeksprogramma heeft als algemeen doel (via genereren, integreren en uitdragen van kennis): het ontwikkelen van maatschappelijk gewenste duurzame systemen, technieken en vormen van bedrijfsvoering voor de pluimveehouderij waarvoor maatschappelijk draagvlak is en waarmee voldoende inkomenscapaciteit kan worden gerealiseerd.

Resultaten:
De resultaten van dit onderzoeksprogramma zijn pluimveehouderijsystemen die een geaccepteerde en duurzame plaats hebben in de Nederlandse maatschappij. Daartoe wordt kennis ontwikkeld, gerapporteerd en overgedragen aangaande de pluimveehouderij, de nertsenhouderij en de konijnenhouderij (in het vervolg afgekort: pluimveehouderij).

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. T.G.C.M. Niekerk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie