KNAW

Research

BO-04-PO-34 Developing sustainable animal husbandry systems on biological farms

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-04-PO-34 Developing sustainable animal husbandry systems on biological farms
Period 2000 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1284022

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Het stimuleren van de ontwikkeling van een duurzame biologische veehouderij. De resultaten uit het onderzoek dragen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstelling dat in 2010 10 % van de Nederlandse landbouw biologisch is.

Thema Melkvee Bemestingsadviezen Adviezen op het gebied van beweidings- en maaimanagement, rantsoen-samenstelling voor optimale melkproductie en diergezondheid Bouwplan voor optimale afstemming van gewasproductie en -kwaliteit, nutriƫntenverliezen, arbeidstechnische en economische resultaten Instrument voor integraal evalueren en optimaliseren van diverse aspecten van een bedrijfssysteem Loket voor vragen van de (gangbare) sector over de biologische bedrijfsvoering Handboek Uiergezondheid. Thema Varkens Ontwerp en managementspecificaties van een biologische kraamstal waarin het uitvalspercentage van de biggen is teruggebracht naar 12% of minder Ontwerp en managementspecificaties van biologische systemen met weidegang en met verharde uitloop die een minimale belasting van het milieu teweeg brengen, en waarbij welzijn en hygiƫne geoptimaliseerd zijn Adviezen voor biologische voeders van gespeende biggen Loket voor vragen van de (gangbare) sector over biologische bedrijfsvoering Handboek Biologische Varkenshouderij. Thema Pluimvee Adviezen met betrekking tot de verbetering van de diergezondheidsstatus Ontwerp en management-specificaties van een huisvestingssysteem, waarbij de uitval door pikkerij geminimaliseerd wordt en waarbij puntbelastingen door mest worden voorkomen Ontwerp en managementspecificaties van een huisvestingssysteem voor biologische vleeskuikens. Thema Diergezondheid Overzicht diergezondheidsstatus in de biologische melkvee-, varkens- en pluimveehouderij Registratiesystematiek met betrekking tot gezondheid op biologische bedrijven Richtlijnen voor preventiegericht management betreffende de diergezondheid op biologische melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven Alternatieve apotheek: curatieve behandelmethoden en middelen in kaart gebracht voor een aantal diergezondheidsproblemen in de biologische melkvee- en varkenshouderij. Thema Bedrijfseconomie Normatieve kostprijs biologische producten Kostprijs biologische proefbedrijven; Rekenprogramma's voor scenariostudies Economische perspectieven voor biologische bedrijfssystemen.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. H.A.M. Spoolder

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22400 Ecology
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation