KNAW

Research

BO-01-395 Soil and groundwater information

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-01-395 Soil and groundwater information
Period 2002 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1284027
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Binnen dit programma wordt het beheer van bodem- en grondwatergegevens en een aantal daarop gebaseerde kennissystemen geregeld. Daarnaast wordt gewerkt aan operationele en efficiƫnte methoden voor de kartering en monitoring van bodem en grondwater en aan hydrologische systeembeschrijving en -evaluatie als onderdeel van de inrichting van de groene ruimte

Resultaten
Deugdelijk onderhoud en binnen het LNV-netwerk goed toegankelijke bodem- en grondwatergegevens (BIS-profielgegevens, Bodem/Gt-bestanden en Gd-bestanden); deugdelijk onderhoud en via het internet goed toegankelijke op bodem- en grondwatergegevens gebaseerde kennissystemen (Bodega/Natles, Vidente, Multikal, Staringreeks). Kwaliteitsverbetering bij de kartering van de grondwaterdynamiek (Gd); Verbreding van de parameterset die de Gd beschrijft en voorbeeldstudies in het kader van de verdrogingskartering; Voorbeeldstudies van het gebruik van kwantitatieve informatie over de onzekerheid van Gd-informatie bij de ondersteuning van beslissingen over de inrichting en beoordeling van delen van de groene ruimte; Verbreding en versterking van de Waternood-methodiek bij de evaluatie van de GGOR. Bij de onderzoeksactiviteiten en bij de verstrekking van databestanden is ruimte gereserveerd voor kennisoverdracht.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. A.J. van Kekem

Related research (upper level)

Classification

D15300 Physical geology
D15600 Hydrospheric sciences
D16400 Information systems, databases
D18120 Surfacewater and groundwater
D18130 Soil

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation