KNAW

Research

BO-06-397-IV Integrated and biological control strategies

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-06-397-IV Integrated and biological control strategies
Period 2002 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1284050
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Het creëren van beheersstrategiën voor ziekten, plagen en onkruiden die inpasbaar zijn in biologische en geïntegreerde teelten. Hiertoe wordt oude en nieuwe gewasbeschermingskennis geïntegreerd.

Beheersstrategieën zijn een combinatie van:

- preventieve bedrijfsmaatregelen om het ontstaan van ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen,
- methoden om ziekten, plagen en onkruiden te detecteren en te monitoren,
- gewasbeschermingsmaatregelen (met de nadruk op niet-chemische maatregelen) om ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden.

De focus ligt op ziekten en plagen die een knelpunt vormen bij het terugdringen van de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen en de milieubelasting in economisch belangrijke teelten.

De onderzoeksresultaten ondersteunen het beleidsvoornemen dat in 2005 90% van de telers geïntegreerd moet telen en er een vermindering van milieubelasting is met 75% ten opzichte van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 1998. Het programma vormt daarmee een brugfunctie tussen de meer disciplinaire gewasbeschermingsprogramma s en het programma systeeminnovaties voor de open- en gesloten teelten.

Resultaten
Het programma beoogt de ontwikkeling van:

-geïntegreerde beheersstrategieën,
-biologische beheersstrategieën,
-bouwstenen voor certificering,
-(pakketten) maatregelen en beslissingsschema s als basis voor gewasbeschermingsplannen,
-voorlichtingsproducten,
-onderwijsmodules,
-managementsystemen,
-innovaties in land- en tuinbouw op gebied van gewasbescherming

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J.E. van den Ende

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation