KNAW

Research

Integral apple scab control, fruittree cancer, and pests in apple

Pagina-navigatie:


Update content


Title Integral apple scab control, fruittree cancer, and pests in apple
Period 01 / 2001 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1284062

Abstract (NL)

[Doel]:
Probleemstelling: Appelschurft en vruchtboomkanker zijn sleutelproblemen in de fruitteelt. In de biologische en geïntegreerde teelt zijn appelbloesemkever en roze appelluis teeltbedreigende problemen. Voor peer staat zwartvruchtrot, veroorzaakt door Stemphylium, centraal in de geïntegreerde teelt. Door de aard van de meerjarige teelt is er een sterke samenhang tussen deze problemen en cultuurmaatregelen, wat een integrale aanpak noodzakelijk maakt.Doelstelling(en): Het toetsen en uitontwikkelen van geïntegreerde en biologische bestrijdingsschema s tegen het plaag-ziekte complex onder proefboomgaardcondities op de effectiviteit en haalbaarheid. Verder wordt een aanzet gegeven voor effecten van randbeplantingen in boomgaarden op parasitering van appelbloesemkever.
[Werkwijze]:
Plan van aanpak: Jaar 3 Op systeemniveau een aantal behandelingen aanleggen voor milieuvriendelijke bestrijding van schurft, vruchtboomkanker en rose appelluis en appelbloesemkever. Vergelijkbare behandelingen voorzetten en evalueren op interacties en mogelijke knelpunten. Jaar 4. Van enkele toepasbare, milieuvriendelijke integrale bestrijdingsstrategieën in biologische en geïntegreerde appelteelt wordt eindevaluatie uitgevoerd en uitgebreid gerapporteerd. Daarbij zal een analyse worden gemaakt welke knelpunten verder ontwikkeling hinderen. Extra aandacht zal worden besteed aan kennisoverdracht naar voorlichters en fruittelers.
[Resultaten]:
Resultaten: Pakketten van maatregelen met verschillende ambitie niveau wat betreft milieudoelstellingen, effectiviteit en benutting van biologische processen. Kennisoverdracht: Artikel in het fruitteelt vaktijdschrift en lezingen voor fruittelers; rapport met aanknopingspunten voor verdere innovatieve ontwikkelingen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. B. Heijne

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation