KNAW

Research

BO-05-398-I Developing management instruments aimed at diminishing mineral...

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-05-398-I Developing management instruments aimed at diminishing mineral releases in agriculture
Period 2002 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1284137
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

[Doel]:
Dit programma richt zich op het formuleren en kwantitatief onderbouwen van maatregelen die bedrijven kunnen nemen om nutriƫntenemissies (met name stikstof en fosfaat) vanuit de grondgebonden landbouw te verminderen. de implementatie en verdere verbetering van deze regelgeving.
[Resultaten]:
kwantitatief inzicht:
- In de mineralenstromen in teelt- en bedrijfssystemen van open teelten en melkveehouderij;
- In de actuele versus haalbare benutting van N en P in componenten van de kringloop;
- In de daarmee geassocieerde verliezen (emissies);
pakketten voor geintegreerd nutriƫntbeheer op bedrijfsniveau:
- Gericht op kosteneffective beperking van emissies, bij behoud van produktiviteit en een duurzame bodemkwaliteit;
- Gedifferentieerd naar de belangrijkste bedrijfstypen in de grondgebonden sectoren (akkerbouw, vollegrondsgroenten-teelt, bollenteelt, boomteelt, en melkveehouderij);
- Gedifferentieerd van huidige randvoorwaarden (MINA-2004) naar stapsgewijs verdergaande emissienormen.
Onderzoekstechnieken voor:
- Versnelde veredeling van voedergewassen gericht op verhoogde nutrientenbenutting;
- Ruimtelijk gedifferentieerde bepaling van biomassa, samenstelling en voederwaarde van graszoden en gras-klaverzoden onder veldomstandigheden.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. H.F.M. ten Berge

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D18220 Animal husbandry
D70000 Economics and Business Administration
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation