KNAW

Research

BO-04-400-I Vegetable arable and field crop farming

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-04-400-I Vegetable arable and field crop farming
Period 2002 - 2005
Status Completed
URL http://www.syscope.nl/
Research number OND1284191

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel::
Het ontwikkelen/innoveren van de biologische productiewijze en de verbreding en versterking van de toepassing ervan in het agrarisch netwerk (ketens van voedsel, grondstoffen en sierteeltproducten) en de rurale omgeving.

Resultaten:
Verkenningen:

- Toekomstbeelden voor plantaardige productie (2010-2020) omgezet in korte termijn innovatiedoelen die richtinggevend voor het systeemonderzoek zullen zijn.
- Verkenning van de wijze waarop doelen van biologische landbouw operationeel gemaakt kunnen worden voor de ontwikkeling en toetsing van bedrijfssystemen.
- Verbeterde set indicatoren voor systeeminnovatie.
- Zicht op kansen en bedreigingen van specialisatie en intersectorale samenwerking.
- Zicht op potentie van innovatieve technologie in bedrijfsverband.
- Bedrijfseconomische perspectieven biologische open teelten, kostprijsanalyses, zicht op prestatie ten opzichte van diverse maatstaven (benchmarking).
- Aanbevelingen voor beleid voor het wegnemen van knelpunten en het bieden van stimulansen.

Innovatie:

- Innovatieve teelt- en bedrijfssystemen voor de open teelten sectoren.
- Vernieuwen van teelt en bedrijf op basis van doelstellingen en principes biologische landbouw.
- Stabiele kwaliteitsproductie bij verantwoord beheer van mest, mineralen, eindige grondstoffen en productiemiddelen als basis voor de continuïteit van het bedrijf. Integrale natuur en landschapszorg. Verbreding van functies.

- Implementatie:
- Realisatie en versterking van praktijknetwerken van biologische bedrijven.
- Verbreding en versterking biologische landbouw op regioniveau in samenwerking met ondernemers, actoren, instituties en bedrijfsleven. Toegenomen omschakeling naar biologische productiesystemen.
- Uitgewerkte voorbeelden van innovatieve high tech toepassing voor grootschalige biologische landbouw. br>- Versterkt ondernemerschap en zicht op knelpunten in de biologische landbouwpraktijk.
- Verbeterd(e) (inzicht in) arbeidsomstandigheden.
- Analyse van het functioneren van ketens in biologische landbouw en gezamenlijk ontwikkelde oplossingen.
- Inzicht in innovatieprocessen in de praktijk.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. F.G. Wijnands

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation