KNAW

Research

Organic matter management on organic farms

Pagina-navigatie:


Update content


Title Organic matter management on organic farms
Period 01 / 2002 - 12 / 2005
Status Completed
URL http://www.syscope.nl/home/project_item.asp?ph_id=13&titel=thema
Research number OND1284225

Abstract (NL)

[Achtergrond]:
De wettelijk maximaal toegestane gift voor stikstof is 170 kg N per ha per jaar uit dierlijke mest. Dit is een knelpunt in de bedrijfsvoering van de biologische kasteelt. Er is gemiddeld 500-800 kg stikstof per ha per jaar nodig voor opname door het gewas.
[Doel van het project]:
Beantwoorden van de volgende vragen: Welke organische meststoffen zijn een geschikt alternatief voor dierlijke mest als stikstofbron? Welke toedieningsmethode kan de meest efficiƫnte stikstofwerking realiseren? Kan de toegediende organische meststof ook de ziektewerendheid van bodemgerelateerde ziekten verhogen?

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D18130 Soil
D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation