KNAW

Onderzoek

Het technologische lichaam in cyberpunk literatuur en populaire wetenschap

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Het technologische lichaam in cyberpunk literatuur en populaire wetenschap
Looptijd 01 / 1999 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1284277
Leverancier gegevens Website OGC

Samenvatting

Dit onderzoeksproject heeft tot doel het bestuderen van het genre cyberpunk literatuur en het te vergelijken met wetenschappelijke theorieën van technologische ontwikkelingen zoals virtuele realiteit, artificiële intelligentie, implantaten en genetische manipulatie. Cyberpunk romans staan onder invloed van hedendaagse ontwikkelingen in de wetenschap en laten vaak een futuristische visie op nieuwe technologieën zien. De wederzijdse verwijzingen tussen wetenschap en cyberpunk zijn echter complexer dan een model van eenzijdige beïnvloeding. Men kan ook zeggen dat cyberpunk invloed uitoefent op technologie en de taal en de metaforen die in de wetenschap gebruikt worden. Daarom zal dit project aan de ene kant aandacht besteden aan de representatie van het technologische, gender-bepaalde lichaam in cyberpunk romans. Aan de andere kant zal onderzocht worden of en hoe het populaire of algemene discours over informatietechnologie, virtuele technologie en artificiële intelligentie de taal en metaforen uit cyberpunk romans reflecteren bij het beschrijven van het technologische, sekse-bepaalde lichaam.

Samenvatting (EN)

This research project aims at studying the genre of cyberpunk literature and comparing this genre with scientific theories of technological developments such as virtual reality, artificial intelligence, bodily implants and genetic manipulation. Cyberpunk novels are influenced by the contemporary developments in science and they often display a futuristic vision of new technologies. The cross-reference between science and cyberpunk is however more complex than a one-way model of influence. One can also argue that cyberpunk exercises influence on technology and the language and metaphors used in science. Therefore this project will on the one hand focus on the representation of the technological, gendered, body in cyberpunk novels. On the other hand it will investigate if and how 'popular' or general discourses on information technology, virtual technology and artificial intelligence echo the language and metaphors used in the cyberpunk novels to describe the technological, gendered, body.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D35200 Muziekwetenschappen
D36000 Taal- en literatuurwetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie