KNAW

Research

BO-07-400-IV System innovation in integrated protected cultivation

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-07-400-IV System innovation in integrated protected cultivation
Period 2002 - 12 / 2005
Status Completed
URL http://www.syscope.nl/
Research number OND1284300

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Doel van dit programma is voor ieder bedrijfstype een aantal innovatieve productie- en ketenconcepten te ontwikkelen en deze te toetsen en te implementeren in bedrijfsverband. In 2010 zullen agrarische bedrijven met beschermde teelten zich moeten positioneren als ondernemingen die maatschappelijke waarden creëren en respecteren en daarvoor maatschappelijke waardering ontvangen.

Resultaten:
Innovatieve productiesystemen, of essentiële onderdelen daarvan, die gereed zijn voor implementatie, dan wel perspectief bieden op implementatie binnen een tijdshorizon van 10 jaar.

Specifieke resultaten:
- Een aantal denkbare toekomstmodellen van duurzame en maatschappelijk geaccepteerde bedrijfssystemen voor geïntegreerde teelten.
- Geavanceerde meet- en regelsystemen integrale sturing van kasklimaat en wortelmilieu, waarbij naar teeltsturing ook energiebesparing en uitstoot van CO2, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen kan worden bewerkstelligd.
- Methoden om de arbeidskwaliteit van systeeminnovaties te meten.
- Tools om innovatief ondernemerschap (incl. personeelsmanagement) te definiëren, te meten en te ontwikkelen.
Geïntegreerde bedrijfssystemen voor glastuinbouw, champignons en bolbloemen die voldoen aan AMvB-Glastuinbouw en die bedrijfseconomisch haalbaar zijn.
Specifieke resultaten:
- Gevalideerd fertigatiemodel voor grondteelten gericht op de duurzaamheidsthema's gewasbescherming en mineralen.
- Een gevalideerde meetlat voor arbeidsomstandigheden in de vorm van een expertsysteem dat de werkzaamheden op bedrijven vertaalt naar de mate van gezondheidsrisico.
- Haalbaarheid van duurzame ketens voor vruchtgroenten.
- Analyse en verbeterpunten voor ondernemersschap (incl. personeelsmanagement) in de lopende praktijknetwerken.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.A. Kipp

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation