KNAW

Onderzoek

Ruimtelijke inpassing van bedrijven in glastuinbouwgebieden

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ruimtelijke inpassing van bedrijven in glastuinbouwgebieden
Looptijd 2002 - 2005
Status Afgesloten
URL http://www.syscope.nl/home/project_item.asp?ph_id=33&titel=&p_id=26&t_id=20
Onderzoeknummer OND1284305

Samenvatting

[Achtergrond]:
De Nederlandse glastuinbouw is een internationaal gerichte sector, sterk concurrerend en innovatief. De glastuinbouw is geconcentreerd in het westen van het land. Het internationale economische succes van de sector komt voor een belangrijk deel door het complex van producenten, toeleverende bedrijven, veilingen en de groothandel als geheel. Deze samenhang leidt tot een economische meerwaarde.
Bij glastuinbouwvestigingen, met name in het westen, speelt de ruimtedruk sterk mee. Enerzijds verdwijnt glastuinbouw door verstedelijking, anderzijds is het moeilijk om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw. De teler moet zijn aanwezigheid verantwoorden naar de maatschappij en zijn omgeving. Als sector rekening houden met de mening van de burger en inspelen op externe ontwikkelingen (zoals klimaatverandering) is een opgave en uitdaging voor nu en voor de toekomst.
[Doel van dit project]:
Doel van het project is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van duurzame glastuinbouwvestigingen. Dit doen we vanuit de kennis van de sector en de verschillende specialismen die we als PPO in huis hebben. We denken hierbij aan bedrijfseconomische en milieutechnische analyses, duurzame oplossingen op het gebied van energie en water en ruimtelijke inrichting.
[Werkwijze binnen dit project]:
Het project werkt met een systeemaanpak op bedrijfsniveau, projectniveau, gebiedsniveau en procedureel niveau. Om het hele onderzoeksterrein te kunnen bevatten werken we samen met andere partijen. Concrete voorbeelden zijn:
- Bijdrage van PPO aan energieconcepten voor het nieuw in te richten glastuinbouwgebied Rundedal in Emmen, uitgevoerd in samenwerking met Ecofys.
- Opstellen van een businessplan voor de Grondexploitatie Maatschappij Californië voor de inrichting van het glastuinbouwgebied Californië in de gemeente Horst aan de Maas.
[Planning]:
Het project Toekomstverkenningen binnen het Systeeminnovatieprogramma zal transitiepunten opleveren voor ruimtelijke inrichting. De afgeleide onderzoeksvragen pakken we mede vanuit dit project op.
De Nederlandse regering heeft een subsidieregeling ingesteld (BSIK) voor investeringen in de kennisinfrastructuur. Voor het thema Klimaat voor ruimte, ruimte voor klimaat is het projectvoorstel Klimaatverandering en duurzame glastuinbouw in een verstedelijkende delta ingediend (zie publicaties). We willen samenwerken met Alterra en TU-Delft en gedurende het project met diverse andere partijen. Bij goedkeuring van het BSIK-voorstel (najaar 2003) zal de uitvoering ook betrekking hebben op dit project.
[Publicaties]:
Vliet, Mario van, 2003. 'Ksst, wegwezen'. Groenten&Fruit 43 (2003), p. 62-63.
Maas, A.A. van der, 2003. Modern tuinbouwonderhandelen. Tuinders slaan de handen in elkaar. Groen, water en milieu, Glas special. Nieuwsbrief van de provincie Zuid Holland, december 2003.
Maas, A.,2003. Projectvoorstel ICES-KIS3 Program Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat', juni 2003. Projectvoorstel downloaden [http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_750.pdf]
Maas, A.A. van der, 2004. Ruimtelijke inpassing van bedrijven in glastuinbouwgebieden. Intern Rapport, PPO Naaldwijk. Rapport downloaden [http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_524.pdf]
Welles, G.W.H en J.A. Kipp, 2004. Workshop Energie. Georganiseerd in opdracht van provincie Zuid-Holland op maandag 24 november 2003. Verslag PPO Glastuinbouw, Naaldwijk. Verslag downloaden [http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_546.pdf]
Anonymus, 2004. Nieuw licht op het energievraagstuk in de glastuinbouw. Syscope Magazine 2 (voorjaar 2004), p. 6-7. Artikel downloaden [http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_1360.pdf]
Voogt W., J.A. Kipp en L. Voorbij, 2004. Workshop Water. Georganiseerd in opdracht van provincie Zuid-Holland. Verslag PPO Glastuinbouw, Naaldwijk. Verslag downloaden [http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_547.pdf]

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. A.A. van der Maas

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22400 Ecologie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie