KNAW

Research

BO-07-400-V Multifunctional farming systems

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-07-400-V Multifunctional farming systems
Period 2002 - 12 / 2005
Status Completed
URL http://www.syscope.nl/
Research number OND1284338

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Het verkennen van kansen en belemmeringen van multifunctionele bedrijfssystemen, het genereren van oplossingen voor gesignaleerde belemmeringen en het ontwikkelen en uitdragen van bouwstenen voor toepassing van deze systemen in de praktijk.

Resultaten
Scenariostudies, verkenningen en evaluaties:

- Bedrijfseconomische gevolgen van verschillende scenario s voor multifunctionele bedrijfssystemen (zowel bedrijfs- als gebiedsniveau), inzicht in potenties en belemmeringen van de systemen en evaluatie van wet- en regelgeving die hierop betrekking heeft.
- Aanbevelingen voor beleid voor het wegnemen van knelpunten en het bieden van stimulansen.
- Aangepaste modellen voor het doorrekenen van multifunctionele bedrijfssystemen.

Innovaties:

- Uitgewerkte multifunctionele bedrijfssystemen die uit verkenningen kansrijk blijken. Er wordt aangegeven hoe deze bedrijven bijdragen aan gewenste kwaliteit van natuur en landschap, water, recreatie, zorg en intrinsieke en functionele biodiversiteit.
- Nieuwe samenwerkingsvormen op gebiedsniveau.
- Een kwaliteitswaarborgingssysteem van natuur- en landschapsbeheer door agrarische bedrijven.
- Een samenhangend modulair systeem van water-, natuur- en recreatiepakketten.

Implementatie:

- Realisatie en versterking van praktijknetwerken voor multifunctionele bedrijfssystemen.
- Leidraad Multifunctionele bedrijfssystemen voor de praktijk. Deze beschrijft hoe de ondernemer zijn bedrijf kan omvormen van monofunctioneel naar multifunctioneel (strategisch, tactisch, operationeel).
- Aangepast bedrijfsmodel BBPR.
- Interactieve bijeenkomsten met actoren in de verschillende gebieden.
- Demonstratieprojecten Natuur & landschap op proefbedrijven.
- Opzet van praktijknetwerk innovatieve verbreders.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. A.J. Visser

Related research (upper level)

Classification

D18120 Surfacewater and groundwater
D18210 Agriculture and horticulture
D18220 Animal husbandry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation