KNAW

Onderzoek

BO-07-400-V Multifunctionele bedrijfssystemen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-07-400-V Multifunctionele bedrijfssystemen
Looptijd 2002 - 12 / 2005
Status Afgesloten
URL http://www.syscope.nl/
Onderzoeknummer OND1284338

Samenvatting

Doel:
Het verkennen van kansen en belemmeringen van multifunctionele bedrijfssystemen, het genereren van oplossingen voor gesignaleerde belemmeringen en het ontwikkelen en uitdragen van bouwstenen voor toepassing van deze systemen in de praktijk.

Resultaten
Scenariostudies, verkenningen en evaluaties:

- Bedrijfseconomische gevolgen van verschillende scenario s voor multifunctionele bedrijfssystemen (zowel bedrijfs- als gebiedsniveau), inzicht in potenties en belemmeringen van de systemen en evaluatie van wet- en regelgeving die hierop betrekking heeft.
- Aanbevelingen voor beleid voor het wegnemen van knelpunten en het bieden van stimulansen.
- Aangepaste modellen voor het doorrekenen van multifunctionele bedrijfssystemen.

Innovaties:

- Uitgewerkte multifunctionele bedrijfssystemen die uit verkenningen kansrijk blijken. Er wordt aangegeven hoe deze bedrijven bijdragen aan gewenste kwaliteit van natuur en landschap, water, recreatie, zorg en intrinsieke en functionele biodiversiteit.
- Nieuwe samenwerkingsvormen op gebiedsniveau.
- Een kwaliteitswaarborgingssysteem van natuur- en landschapsbeheer door agrarische bedrijven.
- Een samenhangend modulair systeem van water-, natuur- en recreatiepakketten.

Implementatie:

- Realisatie en versterking van praktijknetwerken voor multifunctionele bedrijfssystemen.
- Leidraad Multifunctionele bedrijfssystemen voor de praktijk. Deze beschrijft hoe de ondernemer zijn bedrijf kan omvormen van monofunctioneel naar multifunctioneel (strategisch, tactisch, operationeel).
- Aangepast bedrijfsmodel BBPR.
- Interactieve bijeenkomsten met actoren in de verschillende gebieden.
- Demonstratieprojecten Natuur & landschap op proefbedrijven.
- Opzet van praktijknetwerk innovatieve verbreders.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. A.J. Visser

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18210 Landbouw en tuinbouw
D18220 Veeteelt
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie