KNAW

Onderzoek

Natuur, landschap en water op praktijkcentra en proefbedrijven

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Natuur, landschap en water op praktijkcentra en proefbedrijven
Looptijd 2002 - 12 / 2005
Status Afgesloten
URL http://www.syscope.nl/home/project_item.asp?ph_id=49&titel=programma
Onderzoeknummer OND1284382

Samenvatting

Doel:
Met de start van het onderzoeksprogramma Multifunctionele Bedrijfssystemen (400-V) van Wageningen UR zijn de verschillende projecten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer op de proefbedrijven van PPO en de praktijkcentra van ASG samengevoegd tot één nieuw project: Natuur, Landschap en Water op proefbedrijven en praktijkcentra. In dit project zijn nu 5 landbouwsectoren vertegenwoordigd (akkerbouw, veehouderij, bollenteelt, boomteelt en fruitteelt) en er zijn ruim 10 onderzoekslocaties bij betrokken. Door de verspreide ligging van de proefbedrijven en praktijkcentra is een vrijwel landelijke dekking ontstaan, en kunnen we het onderzoek uitvoeren op de meest gunstige locatie. Naast het onderzoek op proefbedrijven en praktijkcentra doen we studies aan actuele onderwerpen, zoals verwerkingsmogelijkheden van akkerrandmaaisel, beschermde dieren en planten en hun binding met landbouwgebieden en het verspreiden van bestaande kennis naar de praktijk.

Werkwijze:
a. Het verzamelen van kennis over de integratie en het behoud van natuur- en landschapswaarden in een landbouwkundige omgeving (wetenschappelijk onderzoek), br> b. Het demonstreren en promoten van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het uitdragen van kennis op dit gebied (demo-objecten),
c. Het behouden en structureel versterken van de natuur- en landschapswaarden en de belevingswaarde van de landbouwkundige omgeving (lopend onderhoud).

Het unieke aan natuur en landschap is, dat beide aan kwaliteit en kwantiteit toenemen als zij óf ongestoord over langere perioden kunnen ontwikkelen óf zorgvuldig en doelgericht beheerd worden. Natuur en landschap hebben een blijvend karakter en het bijbehorende onderzoek is daarmee fundamenteel verschillend van traditioneel landbouwkundig onderzoek.

Deelprojecten

Het project bestaat uit meer dan tien deelprojecten. Voorbeelden hiervan zijn:

- Akkerrandenonderzoek, proefbedrijven Kooijenburg, Vredepeel, Westmaas, OBS (onderzoek),
- Natuurvriendelijke oevers, proefbedrijf Boskoop (demo),
- Natuurstroken, proefbedrijf Randwijk (demo),
- Poel, stapstenen en natuurvriendelijke oevers, proefbedrijf Lisse (demo),
- Herintroductie bloemrijk grasland, praktijkcentrum Zegveld (onderzoek),
- Grutto's en bemesting, praktijkcentrum Nij Bosma Zathe (onderzoek).

Resultaten:
In de Akkerrandenonderzoek op de proefboerderijen neemt de diversiteit aan planten toe. Door het verschraalbeheer in deze akkerranden neemt het aantal stikstofminnende soorten af; dit zijn vaak lastige akkeronkruiden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. G.K. Hopster

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie