KNAW

Onderzoek

Paddestoelen in houtwallen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Paddestoelen in houtwallen
Looptijd 01 / 2002 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1284392

Samenvatting

Doel:
Uit de soortensamenstelling van paddestoelen in houtwallen leiden we de toestand van houtwallen af en geven we aan met welk beheer we deze kunnen verbeteren.
Daarnaast is een deel van de paddestoelen die in houtwallen kunnen voorkomen eetbaar. Door gericht beheer in de houtwallen kan het aantal eetbare paddestoelen toenemen. Dit draagt niet alleen bij aan het verhogen van de natuurwaarde van de houtwal, maar kan ook een financiele bijdrage opleveren voor de landeigenaar.

Werkwijze:
In 2002 zijn verschillende beheersmaatregelen gerealiseerd in een jonge en een oude houtwal bij het Proefbedrijf voor de Veehouderij in Cranendonck, onderdeel van de Animal Sciences Group (ASG). De beheersmaatregelen zijn beregenen en het verwijderen van strooisel. Sinds 2002 volgt Wageningen UR de effecten van deze maatregelen op de vorming van (eetbare) paddestoelen. Met moleculaire technieken bekijken we tevens welke mycelia in de jonge en oude houtwallen aanwezig zijn. Het voorkomen van de paddestoelen en de mycelia wordt gerelateerd aan de vegetatie, de dikte van de strooisellagen en de bodem pH.

Planning

Ook in 2004 volgen we de effecten van beregenen en het verwijderen van strooisel op de vorming van (eetbare) paddestoelen. Verschillende eetbare soorten paddestoelen die niet voorkomen in de houtwallen voegen we toe, en met moleculaire technieken bekijken we vervolgens welke soorten mycelia hebben gevormd.

Resultaten:

Het aantal paddestoelen was aanzienlijk hoger in de oude houtwal dan in de jonge houtwal. In de oude houtwal hebben we diverse soorten eetbare paddestoelen aangetroffen, waaronder relatief grote hoeveelheden Eekhoorntjesbrood. De eetbare paddestoelen kwamen vooral voor in de beregende delen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J. Baar

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie