KNAW

Research

DK-DLO: 390 Food and feed safety

Pagina-navigatie:


Update content


Title DK-DLO: 390 Food and feed safety
Period 2001 - 2004
Status Completed
Research number OND1284926

Abstract (NL)

Doel: Het doel van het programma is het ontwikkelen van integrale detectiemethoden ontwikkeld ter ondersteuning van de wettelijke taken van Wageningen UR op het gebeid van voedselveiligheid en voor de risicoanalyse van primaire agrarische producten, voedingsmiddelen, diervoeders, agrarische hulpstoffen en contaminanten. De risicoanalyse richt zich op het identificeren van potentiƫle problemen in de voedselketen inclusief diervoeders. Daarna worden risico's voor mens, dier en milieu met behulp van nieuwe of verbeterde onderzoeksmethoden gekarakteriseerd en gekwantificeerd.Beoogde kennisproductenOnderstaande kennisproducten dienen ter ondersteuning van het beleid op het terrein van normering en risicomanagement van voedsel en voederketens. Integrale detectietechnieken:Ontwikkeling nieuwe gevalideerde integrale detectietechnieken voor contaminanten en (illegaal toegepaste) dier- behandelingsmiddelen t.b.v. de WDT-taken van het RIKILT op het gebied van de voedselveiligheid. Risico-analyses: Ontwikkeling van modellen die inzicht geven in de mechanismen van de potentieel schadelijke werking en functionele eigenschappen van stoffen, voedselbestanddelen en contaminanten, en van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en diervoeders, gebruikmakend van nieuwe proefdierbesparende onderzoeksmethoden zoals genomics en proteomics en metabolietprofileringstechnieken.Trefwoorden: Beleidsadvisering; Detectiemethoden-ontwikkeling; Dierbehandelingsproducten; Dierproeven (vermindering gebruik); Genomica; Moleculaire technieken; Mycotoxinen; Risicoanalyse; Voedselveiligheid; Voedselveiligheid (risicobeheersing);

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. P.C.H. Hollman
Project leader Dr.ir. H.A. Kuiper

Related research (upper level)

Classification

D21400 Genetics
D22100 Microbiology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation