KNAW

Research

The Exploitation/Exploration trade-off: How to synchronize concurrent...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Exploitation/Exploration trade-off: How to synchronize concurrent exploitation and exploration of knowledge? Strategy in the Internet Era: The added value of sound strategy theories and frameworks
Period 11 / 2001 - 02 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1284977

Abstract (NL)

Strategische allianties, klant-leverancier relaties, joint ventures en andere vormen van interorganisatorische samenwerking zijn van toenemend belang voor het concurrentievermogen van ondernemingen. Formalisering in de vorm van contracten, regels en procedures wordt beschouwd als een cruciale factor voor het slagen van dergelijke relaties. Desondanks bestaat er in de literatuur tot op heden geen integraal raamwerk dat de rol van formalisering in interorganisatorische relaties beschrijft. Op basis van conceptuele ontwikkelingen, een casestudie en enquĂȘtes, voorziet deze dissertatie in een dergelijk raamwerk.

Related organisations

Related people

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation