KNAW

Research

BO-05-398-II Emissions of Nitrogen and Phosphate from agricultural soils

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-05-398-II Emissions of Nitrogen and Phosphate from agricultural soils
Period 2002 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1285354
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

[Doel]:
Het doel van het programma is onderzoek naar de relatie tussen de belasting van de bodem met stikstof (N) en fosfaat (P) en de belasting van het milieu. Met de resultaten worden de effecten van het mest- en mineralenbeleid op de emissies van stikstof en fosfaat uit landbouwgronden gëevalueerd.
[Resultaten]:
- Kwantitatieve onderbouwing van het mest- en ammoniakbeleid en modellen die hierbij gebruikt worden;
- Kwantitatief inzicht (verkregen door experimenteel onderzoek) in relaties tussen P-overschot, P-toestand en P-uitspoeling op grasland en bouwland;
- Inzicht in effectiviteit van bufferstroken ter beperking emissies van N en P vanuit landbouwgronden naar oppervlaktewater;
- Afleiden en toetsen op praktijkbedrijven van richtlijnen/indicatoren, waarmee de landbouwkundige en milieukundige gevolgen van scheuren van grasland kunnen worden gekwantificeerd;
- Kwantificering via experimentele metingen van effecten van scheuren op de emissies van stikstof en opbrengsten bij verschillende bodemtypen, tijdstippen van scheuren en bemesting;
- Kwantitatief inzicht verkregen door experimentele metingen in verliezen via denitrificatie en nitraatuitspoeling bij een groot aantal combinaties grondsoort - grondwaterstand - grondgebruik (het lot van het N-overschot);
- Effecten van voorgenomen beleid op N-verliezen naar grond- en oppervlaktewater;
- Kwantitatief inzicht (verkregen door experimentele metingen) in effecten van vernatting/ verdroging op N- en P-verliezen uit landbouwgronden.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. G.L. Velthof

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18120 Surfacewater and groundwater
D18130 Soil
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation