KNAW

Research

Quantification of the accumulation and mobility of phosphate in grassland

Pagina-navigatie:


Update content


Title Quantification of the accumulation and mobility of phosphate in grassland
Period 2002 - 2005
Status Completed
Research number OND1285379

Abstract (NL)

In het lange-termijn veldonderzoek naar fosfaathuishouding in grasland wordt in samenwerking met PV en NMI het experimentele veeljarige veldonderzoek voortgezet op de locaties Zegveld, Aver Heino, Cranendonk en Waiboerhoeve. In dit project wordt de ophoping en mobiliteit van reeds in het bodemprofiel aanwezig fosfaat gekwantificeerd, alsmede het fosfaat dat bij de huidige en toekomstige beleidsvoornemens netto aan de bodem zal worden toegevoegd (effect van de MINAS-verliesnormen en aangescherpte verliesnormen op fosfaattoestand en -mobiliteit). Ook worden de P-concentraties in bodem en het grondwater gekwantificeerd en wordt kwantitatief inzicht gekregen in het lot van P uit mestflatten in de loop van de tijd. In het project worden metingen in het veld gecombineerd met berekeningen met behulp van procesmodellen (SWAP en ANIMO). Dit project is in 1997 gestart en in juli 2001 is de eerste fase geƫvalueerd. In tweede helft van 2001 is door PV, Alterra en NMI een opzet voor vervolgonderzoek voor de periode 2002 t/m 2006 gemaakt. In de eerste helft van 2002 volgen de rapportages en publicaties van de resultaten uit 1997-2001. Aangezien de effecten van wijzigingen in management op de fosfaattoestand in de bodem langzaam verlopen, is het van belang om deze effecten te kwantificeren in veeljarig onderzoek ten einde een trend te kunnen vaststellen. "Fosfaat" wordt geƫvalueerd in 2004 en daarom zal begin 2004 een op het beleid gerichte samenvatting van de belangrijkste resultaten van de periode 1997-2003 beschikbaar zijn. De resultaten die in het lopende onderzoek beschikbaar komen, worden gebruikt voor validatie van ANIMO en STONE in het kader van programma III. In 2002 wordt het concept van het proefschrift (en wetenschappelijke publicaties) naar de karakterise-ring van de fosfaattoestand in P-rijke landbouwgronden en naar P-uitmijning van gronden afgerond. P-uitmijning biedt wellicht ook perspectief bij het omzetten van landbouwgronden in natuurgronden. In het kader van COST 832 wordt gestreefd naar het organiseren van een internationale workshop over milieu-indicatoren over fosfaat. Dit soort indicatoren zijn belangrijke om de milieukwaliteits-doelstellingen rond op korte en middenlange termijn te realiseren.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. C. van der Salm

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18130 Soil

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation