KNAW

Onderzoek

Kwantificering van de ophoping en mobiliteit van fosfaat in bouwland

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kwantificering van de ophoping en mobiliteit van fosfaat in bouwland
Looptijd 2002 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1285380

Samenvatting

[Doel van het project]:
Kwantificering van de ophoping en mobiliteit van fosfaat in bouwland gebruikmakend van de gegevens van vier veeljarige fosfaatproefvelden.
[Werkwijze]:
Het onderzoek richt zich op het vaststellen en verklaren van de fosfaatdynamiek op de vier veeljarige proefvelden in Wijster, Marknesse (2x) en Lelystad. In 2002 stond het verzamelen van de resultaten tot 2002, (publicatie PPO-305) en de profielbemonstering centraal. In 2003 is eenmalig op twee dieptes een analyse van het bodemvocht uitgevoerd en zijn de analyses van de profielbemonstering uitgevoerd. In 2004 wordt in Lelystad het fosfaatgehalte in het bodemvocht gedurende het groeiseizoen gevolgd en in winter 2004/2005 wordt op meerdere tijdstippen het fosfaatgehalte in het bodemvocht van drie proefplaatsen ganalyseerd. In 2004 wordt een eerste wetenschappelijke publicatie voorbereid.
[Werkplan 2005]:
Voortzetting van de veeljarige proeven op de drie locaties (Lelystad, Marknesse en Wijster). Bemestingsstrategie blijven volgen en bemonstering van P-totaal, Pw en P-Al. Eventueel moet ook op P-CaCl2 bemonsterd worden.
In winterseizoen 2004/2005 bodemvocht op twee dieptes bemonsteren op de drie locaties. Een gedeelte van de kosten valt in 2005. Wellicht besluiten om in groeiseizoen 2005 in Lelystad weer te bemonsteren.
Gedeelte van proefveld in Lelystad op uitmijnen leggen (helft van de oppervlakte van de veldjes niet meer bemesten en de andere helft ongewijzigd voortzetten).
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
Wetenschappelijke publicaties (eerste publicatie uitbrengen en aanzet voor tweede publicatie).
Nieuwsbrief LNV 398
Vakbladartikel aanbieden aan De Boerderij
Kennisoverdracht op bijeenkomsten van project Telen met toekomst

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. P.H.M. Dekker

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15100 Geochemie, geofysica
D18130 Bodem

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie