KNAW

Research

BO-05-398-III Evaluating and monitoring policies aimed at curbing manure...

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-05-398-III Evaluating and monitoring policies aimed at curbing manure surplus and mineral releases
Period 2002 - 12 / 2005
Status Completed
URL http://www.alterra-research.nl/pls/portal30/docs/FOLDER/MESTENMIN/MESTENMIN/INDEX.HTM
Research number OND1285389
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

[Doel]:
Programma 398-III beoogt de Wageningen Universiteit- en Researchmodellen, die ingezet worden voor de evaluatie van het mestbeleid, te onderhouden, documenteren, valideren en te verbeteren zodat betrouwbare prognoses kunnen worden gemaakt. Daarnaast worden nieuwe methodieken ontwikkeld waarmee de landbouwkundige en milieukundige gevolgen van maatregelen snel inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Verder levert het programma inzicht in de milieugebruiksruimte ten aanzien van stikstof en fosfaat voor verschillende functies in karakteristieke regio s in Nederland en worden de effecten van macro ontwikkelingen in kaart gebracht.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. O.F. Schoumans

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18120 Surfacewater and groundwater
D18130 Soil
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation