KNAW

Onderzoek

BO-05-398-III Toetsing, monitoring en evaluatie van het Mest- en Mineralenbeleid

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-05-398-III Toetsing, monitoring en evaluatie van het Mest- en Mineralenbeleid
Looptijd 2002 - 12 / 2005
Status Afgesloten
URL http://www.alterra-research.nl/pls/portal30/docs/FOLDER/MESTENMIN/MESTENMIN/INDEX.HTM
Onderzoeknummer OND1285389
Leverancier gegevens METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Samenvatting

[Doel]:
Programma 398-III beoogt de Wageningen Universiteit- en Researchmodellen, die ingezet worden voor de evaluatie van het mestbeleid, te onderhouden, documenteren, valideren en te verbeteren zodat betrouwbare prognoses kunnen worden gemaakt. Daarnaast worden nieuwe methodieken ontwikkeld waarmee de landbouwkundige en milieukundige gevolgen van maatregelen snel inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Verder levert het programma inzicht in de milieugebruiksruimte ten aanzien van stikstof en fosfaat voor verschillende functies in karakteristieke regio s in Nederland en worden de effecten van macro ontwikkelingen in kaart gebracht.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. O.F. Schoumans

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18130 Bodem
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie