KNAW

Onderzoek

Effecten van veranderingen in de grondwaterstand op de ecologische en...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Effecten van veranderingen in de grondwaterstand op de ecologische en biogeochemische karakteristieken van waterrijke natuurgebieden
Looptijd 11 / 1999 - 06 / 2006
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1285406

Samenvatting

Om de waardevolle natuur van laagveengebieden weer leven in te blazen, gaat op veel plaatsen in West Nederland landbouwgrond uit productie en wordt de grondwaterstand verhoogd om de oorspronkelijke natte omstandigheden terug te krijgen. Deze maatregel brengt alleen niet de gewenste plantengemeenschappen terug - grondwaterverhoging werkt laagveenvegetatie zelfs tegen. Dat concludeert Jerry van Dijk in zijn proefschrift. Laagveen is van oorsprong moerasachtige bodem met een hoge biodiversiteit en bijzondere plantensoorten. De meeste laagveengebieden zijn nu als landbouwgrond in gebruik; door intensieve bemesting en verlaagde grondwaterstanden neemt de biodiversiteit sterk af. In een serie veldstudies en experimenten bestudeerde Van Dijk het effect van verhoging van de grondwaterstand op chemische processen in de bodem en op flora en fauna, in voormalige landbouwgronden. Duidelijk is dat verhoging van de grondwaterstand zorgt voor toename van de zuurgraad. Meststoffen die zich tijdens landbouw hebben opgehoopt, lossen dan namelijk op in het water en beinvloeden zo plantgroei. Omdat plantensoorten die typerend zijn voor het laagveen, juist goed groeien bij een laag gehalte aan meststoffen, werkt het natter maken van de bodem dus een averechts effect. Ook een andere belangrijke bron van voedingsstoffen voor planten, de afbraak van dood plantenmateriaal, versnelt door grondwaterstijging. Van Dijk heeft voor het eerst aangetoond dat bodemdieren bij deze versnelde afbraak een belangrijke rol spelen. Hoewel er nog veel goede zaden van laagveenplanten in de bodem aanwezig zijn, overheersen toch grassen, brandnetels en andere algemene plantensoorten en blijft de biodiversiteit laag.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15100 Geochemie, geofysica
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18130 Bodem
D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie