KNAW

Research

Codification of principes in legislation, harmonization of legislation and...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Codification of principes in legislation, harmonization of legislation and the development of codes and general laws
Period 01 / 2000 - unknown
Status Completed
Research number OND1285520

Abstract (NL)

Dit programma bevat onder meer het omvangrijke project strafvordering 2001: een onderzoek naar de systematische grondslagen voor een nieuw Nederlands Wetboek van Strafvordering. In communautair verband is het zogenoemde 'Von Bar-project' van groot belang. In het kader van de vorming van een 'European Civil Code' inzake onrechtmatige daad, koop en zekerhedenrecht en dienstverlening, waaraan onderzoekers uit alle EU-landen deelnemen en dat gefinancierd wordt door onder meer NWO en de 'Deutsche Forschungsgemeinschaft'deelprogramma'wordt onderzocht welke vorm van codificatie in de eenentwintigste eeuw geschikt zou zijn voor het onderwerp dienstverlening (het onderwerp dat primair aan Tilburg is toebedeeld). Het gaat er onder meer om hoe open of gedetailleerd normen in een (Europese) civielrechtelijke regeling moeten zijn. Een onderzoek naar de mogelijkheden van de vorming van een Algemeen Deel Procesrecht vormt in dit programma het overkoepelende project. Onderzocht wordt of bepaalde onderdelen van de diverse procesrechtsstelsels niet zodanige overeenkomsten vertonen dat ze als algemene bepalingen kunnen worden geformuleerd die voorafgaan aan het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafvordering en de regeling van het bestuursprocesrecht in de Algemene wet bestuursrecht.

Related organisations

Related people

Classification

D41000 Science of law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation