KNAW

Onderzoek

Ontwikkeling en toetsing van een Beslissingsondersteunend systeem bodembeoordeling

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ontwikkeling en toetsing van een Beslissingsondersteunend systeem bodembeoordeling
Looptijd 2002 - 12 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1286071

Samenvatting

Doel: Het verder ontwikkelen en toetsen van een Beslissingsondersteunend Systeem Bodembeoordeling (BONANZA) voor de ondersteuning bij aankoop, herinrichting en beheer van (licht)verontreinigde terreinen die bestemd zijn voor natuurontwikkeling. Belangrijk aspect daarbij is de bepaling van de overlevingskansen van populaties van wormenetende doelsoorten (bv. das en grutto) in relatie tot beheersscenarios in verband met verontreiniging (doorvergiftiging naar grote grazers), vermesting en verzuring. Activiteiten: In 2002 is met name gewerkt aan een redesign van BONANZA waarin de puntversie en de versie voor gebiedtoepassingen zijn geïntegreerd. Verder is het model SMART2 integraal opgenomen als bodemmodule en is de presentatie van de resultaten verbeterd. In 2003 zal met name gewerkt worden aan (i) het verder inbrengen van maatregelen die kunnen worden ingezet om de kansrijkdom van natuurdoelen te vergroten, (ii) het inbouwen van fosfaat, PAKs, PCBs en drins (iii) het verder ontwikkelen van een ecotoxicologische risicomodule voor verschillende grote grazers in het veenweide gebied; zowel als separaat (stand-alone) model als geïntegreerd in BONANZA en (iv) het vergroten van de gebruikersvriendelijkheid van BONANZA, zodat het beter kan worden ingezet als digitaal leerobjectProducten:. Een nieuwe gebruikersvriendelijke versie van BONANZA waarin de puntversie en ruimtelijke versie zijn geïntegreerd en waarmee diverse maatregelen geëvalueerd kunnen worden en die is voorzien van fosfaat, PAKs, PCBs en drins. Een separaat programma waarmee op basis van bodemconcentraties en bodemeigenschappen in weidegebied de risicos aangegeven worden voor verschillende grote grazers.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J. Kros

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18130 Bodem
D22400 Ecologie
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie