KNAW

Research

The European Community and Marine Environmental Protection in the...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The European Community and Marine Environmental Protection in the International Law of the Sea: Implementing Global Obligations at the Regional Level
Period 11 / 2001 - 10 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1286080
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract

The European Community (EC) and its Member States have competencies in the environmental field. This may affect the implementation of their obligations under the United Nations Convention on the Law of the Sea (LOS Convention) concerning the protection and preservation of the marine environment in two ways. The EC may adopt legislation on the same subject matter as global and regional organizations in the field of the marine environment, leading to duplication and inconsistencies, impacting on its Member States. Secondly, uncertainty or dispute about the division of competencies between the EC and its Member States may negatively affect the decision making process in such international organizations. The research intends to establish how these consequences of shared competencies impact on the implementation of the LOS Convention in the field of the marine environment, especially looking at relevant global and regional organizations in which the EC

Abstract (NL)

Internationale regels voor de bescherming van het zeemilieu zijn het resultaat van het zoeken naar een gemeenschappelijke deler. Om diezelfde reden zijn zij vaak veel te vaag geformuleerd en blijven ze vrijblijvend. Dit leidt tot een gebrekkige implementatie en rechtshandhaving door de individuele staten. De Europese regelgeving vormt dankzij haar sterke handhavingsmechanismen een kader dat deze tekortkomingen kan corrigeren. Tot deze conclusie komt Veronica Frank aan de hand van drie casestudies, namelijk naar het storten van afval op zee, olievervuiling door schepen en beschermde gebieden op zee. Vanuit politiek oogpunt vormt de Europese Gemeenschap één van de meest invloedrijke partijen op internationaal niveau. Door haar doelstellingen en prioriteiten op de internationale agenda te zetten kan zij volgens de Frank dan ook bijdragen aan een effectief beleid en regelgeving voor schonere en veiligere oceanen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.mr. A.H.A. Soons
Co-supervisor Dr. A.G. Oude Elferink
Doctoral/PhD student Dr. V.F. Frank

Classification

D41600 International law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation