KNAW

Research

WOT-04-385 Environmental Planning Office

Pagina-navigatie:


Update content


Title WOT-04-385 Environmental Planning Office
Period 2005 - 2007
Status Completed
Research number OND1286166
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Vanaf 2007 kent dit programma een nieuw nummer: 007

Het LNV-programma 385 "Milieuplanbureaufunctie" beoogt bijdragen te leveren aan het LNV-dossier Versterking landelijk gebied en aan de verplichting om relevante data en analyses te verstrekken ten behoeve van nationale en internationale milieurapportages.

De doelen van het programma zijn als volgt geformuleerd: Strategische verkenningen duurzame landbouw en integrale milieubeleidsstudies; Aanleveren en actief verspreiden van kwantitatieve landsdekkende informatie op het vlak van landbouw, groene ruimte en milieu voor analyse van het gevoerde milieubeleid en verkenning van nieuw milieubeleid (Wettelijke en Ondersteunende Taken WOT).

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr.ir. O. Oenema

Related research (upper level)

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D70000 Economics and Business Administration
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation