KNAW

Research

Contributions environmental monitoring and environment outlook

Pagina-navigatie:


Update content


Title Contributions environmental monitoring and environment outlook
Period 2001 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1286168

Abstract (NL)

Doel van het project
Om het jaarlijkse proces van beleidsverantwoording (VBTB) door de Minister van VROM aan de Tweede Kamer beter te ondersteunen, wordt de Milieubalans vanaf 2003 in mei uitgebracht. Zodoende kunnen conclusies en bevindingen uit de Milieubalans worden gebruikt ter ondersteuning van het zogenoemde verantwoordingsdebat dat de derde woensdag in mei in de Tweede Kamer wordt gehouden. Tijdens dat debat wordt verantwoording afgelegd over de effectiviteit van het beleid en de uitgaven. Vanuit programma 385 zijn in 2003 vooral bijdragen geleverd aan het hoofdstuk Landbouw en landelijke gebied .
Projectdoelen:
Het aanleveren van gegevens over ontwikkelingen in de landbouw en over de milieudruk door de landbouw aan Milieu- en Natuurplanbureau (bruto-toegevoegde waarde, energie, bestrijdingsmiddelen, dierlijke mest, ammoniakemissie, verdroging, vernatting, verontreiniging) ten behoeve van de Milieubalans en Milieuverkenningen (Duurzaamheidsverkenningen); Het leveren van ideeƫn voor en commentaar op concepten van Milieubalans (jaarlijks) en Milieuverkenningen (vierjaarlijks); Het uitvoeren van modelberekeningen en scenario-analyses t.b.v. Milieuverkennningen en Duurzaamheidsverkenningen.
Werkwijze van het project
Onderhavige WOT-werkzaamheden vloeien voort uit de Wet op Milieubeheer (wet op Milieuplanbureau). Werkzaamheden worden in overleg met vertegenwoordigers van MNP vastgesteld. Het aanleveren van bepaalde gegevens is een jaarlijks terugkerende bezigheid. Andere activiteiten hangen af van de prioriteiten die vanuit de projectteams Milieubalans en Milieuverkenningen (Duurzaamheidsverkenningen) worden gesteld. Grote wensen (werkzaamheden) worden apart aanbesteed en gecontracteerd. Hiervoor worden gegevens aangeleverd over bruto-toegevoegde waarde, vermesting, ammoniak, energie, bestrijdingsmiddelen verdroging, vernatting, verontreiniging ten behoeve van de Milieubalans 2004. Becommentariƫren van (concept-)hoofdstukken in de Milieubalans2004. De commentaren van de verschillende instituten zullen worden gebundeld en worden tezamen met een cover-notitie aan het Natuur- en Milieuplanbureau aangeboden. Bijdragen aan de Milieubalans 2004 en de Milieuverkenningen 6 zullen verder in overleg met de vertegenwoordiger van MNP worden vastgesteld.
Beoogde (tussen) resultaten van het project
De resultaten worden vermeld in de Milieubalans 2004 en voorbereidingen worden getroffen voor data-verzameling ten behoeve van de Milieubalans 2005. Het data-overzicht zal worden opgenomen in het Milieucompendium.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.W.H. van der Kolk

Related research (upper level)

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D42000 Political and administrative sciences
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation