KNAW

Onderzoek

Verbetering ammoniak-emissiefactoren

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Verbetering ammoniak-emissiefactoren
Looptijd 2001 - 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1286197

Samenvatting

Reguliere update van ammoniakemissiefactoren, gebruikmakend van de resultaten van recent uitgevoerde studies.
Identificatie van inconsistenties in berekeningen en leemten in de kennis.
Verbetering van ammoniakemissiefactoren op basis van integrale berekeningen en metingen op diverse schaalniveaus (stal/perceel/bedrijf/regio).
Bijdragen leveren aan de verklaring van het zogenoemde 'ammoniakgat' (het verschil tussen de modelmatig berekende ammoniakemissie van landbouwkundige bronnen en vanuit ammoniakconcentraties in lucht teruggerekende ammoniakemissies).
Product: Verbeterde data voor de landelijke emissieberekeningen van ammoniak; rapportages over integrale berekeningen en metingen betreffende het ammoniakgat.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. G.J. Monteny

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D12100 Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
D18250 Agrarische technologie
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie