KNAW

Onderzoek

Panama (netwerk voor betrokkenen bij het primair onderwijs)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Panama (netwerk voor betrokkenen bij het primair onderwijs)
Looptijd 01 / 1982 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.fi.uu.nl/panama/
Onderzoeknummer OND1286502
Leverancier gegevens Freudenthal Instituut

Samenvatting

Panama richt zich op de organisatie en uitvoering van scholingsactiviteiten voor opleiders, begeleiders, rekenspecialisten, leraren basis- en speciaal onderwijs en andere groeperingen in de verzorgingsstructuur ten behoeve van het reken-wiskundeonderwijs. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: de Panama conferentie die jaarlijks wordt gehouden in januari de Panama opleidersdag die jaarlijks wordt gehouden in november, de Panama/NVORWO voorjaarsdag die jaarlijks wordt gehouden in mei het uitgeven van de Panama Post, 'Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk'.

Samenvatting (EN)

Panama's primary objective is the implementation and coordination of in-service teacher education activities for teacher trainers, school counselors, supervisors, mathematics specialists, primary school and special education teachers and other groups in the support structures for mathematics education. An annual conference, especially organized for the groups mentioned above, focuses each year on one important theme. For the topics of the conference, many persons in the field of mathematics education in primary school are consulted and the conference is organized in collaboration with several other institutes. In addition, Panama annually organizes seminars including, for instance, the Teacher Trainers Day, and participates in the 'Networkdays for School Counselors'. These days give mathematics and didactics teacher trainers and school counselors the opportunity to meet and to discuss new themes. In mid May Panama organizes a seminar on mathematics called 'Spring Day', for the benefit of mathematics specialists, primary school and special education teachers, teacher trainers and supervisors. Four times a year Panama publishes a journal, the 'Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk' [Mathematics education: research, development, practice].

Betrokken organisaties

Classificatie

D11000 Wiskunde
D52000 Onderwijskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie