KNAW

Research

The Vita Antonii of Athanasius of Alexandria in the Latin translation of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Vita Antonii of Athanasius of Alexandria in the Latin translation of Evagrius of Antiochia (4th centrury after Christ). A study into the reception from the 4th till the 11th century followed by an edition of the Latin text
Period 05 / 2000 - 08 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1286547
Data Supplier Onderzoeker

Abstract (NL)

In 373 na Christus schreef de zeer invloedrijke kerkleraar en bisschop Athanasius van Alexandri de eerste biografie van een christelijke kluizenaar: de Vita Antonii. Deze Griekse tekst werd een zeer belangrijke inspiratiebron voor het kluizenaars- en kloosterleven en later kloosterhervormingen. Ook de literaire vorm waarin de levensbeschrijving gegoten was, bleek een navolgenswaardig voorbeeld in de Griekse en Latijnse hagiografie. Kort na de voltooiing van de Griekse tekst werd de vita twee keer in het Latijn vertaald: een keer letterlijk en een keer vrij. De vrije vertaling werd verzorgd door Evagrius van Antiochië en kende een enorme verspreiding in West-Europa. In het westerse theologische en monastieke debat vervulde Antonius' levenswijze en leer een voorbeeldfunctie. Aan de ene kant wordt aan de hand van de dertig oudste handschriften (8e tot en met 11e eeuw) een kritische editie van de tekst verzorgd. Parallel hieraan wordt onderzocht welke plaats de Vita Antonii in de Latijnse geschriften van de 4e tot en met de 11e eeuw innam en hoe de tekst werd gerecipieerd.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. A.P. Orbán
Doctoral/PhD student Dr. P.H.E. Bertrand

Classification

D34100 Antiquity
D36200 Classic studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation