KNAW

Onderzoek

Hoe beïnvloeden gevoelens onze keuzes?

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Hoe beïnvloeden gevoelens onze keuzes?
Looptijd 06 / 2000 - 06 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1286594
Leverancier gegevens Onderzoekschool EPOS

Samenvatting

Het normatieve model van het menselijke beslisproces kent slechts cognitieve elementen. Gevoelens en emoties worden gezien als storende invloeden, die de kwaliteit van beslissingen aantasten. De laatste tijd zijn er echter aanwijzingen dat gevoelens een belangrijke en nuttige rol zouden kunnen spelen in het beslisproces (bv. Damasio, 1994). Twee verschillende theoretische principes doen voorspellingen over de mogelijke rol van gevoelens in het beslisproces: a) het hedonistische principe: men kiest wat men het prettigste vindt; b) het congruentie-principe: men kiest de respons die gevoelsmatig congruent is met een gelijktijdig aangeboden stimulus. Dit project wil de rol van gevoelens bij snelle, directe beslissingen in kaart brengen. Proefpersonen zijn vrij om te kiezen uit een aantal mogelijke reacties (zie Elsner & Hommel, 2000). In een eerste experiment zullen in de "leerfase" emotionele associaties gecreëerd worden bij bepaalde acties (het indrukken van toetsen) door middel van geluid en/of beeld. In de testfase kiezen proefpersonen zelf met welke actie zij reageren op een positieve, negatieve of neutrale visuele stimulus (een woord). Het hedonische principe voorspelt dat, ongeacht de gevoelswaarde van het stimuluswoord, de toets met positieve associaties het meest zal worden gekozen. Het congruentie-principe voorspelt dat de gevoelswaarde van het stimuluswoord vaker zal resulteren in de keuze van een toets met gevoelsmatig congruente associaties.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Promotor Prof.dr. B. Hommel
Onderzoeker Drs. E. Lobach

Classificatie

D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie