KNAW

Onderzoek

Reconstructie van de vooroorlogse bibliotheek van het Nederlands Israelietisch Seminarium

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Reconstructie van de vooroorlogse bibliotheek van het Nederlands Israelietisch Seminarium
Looptijd 01 / 1998 - 01 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1286599

Samenvatting

Beschrijving en analyse van de uit deze bibliotheek overgeleverde catalogi, handschriften, boekwerken en teksten Jiddisch/ Hebreeuws/ Aramees/ Nederlands en wellicht andere talen. De vooroorlogse bibliotheek van het Nederlands Israelietisch Seminarium had tot en met 1943 een fundamentele betekenis voor de intellectuele geschiedenis van de joden in het Koninkrijk der Nederlanden. Het onderzoek zal uitmonden in een aantal artikelen en een (zo goed mogelijk) gereconstrueerde catalogus van de bibliotheek.

Samenvatting (EN)

Description and analysis of the suviving catalogues, manuscripts, books and texts from the pre-1943 library of the Dutch Israelite Seminary. The Seminary and its libary had a major significanse on the intellectual history of the Jews in the Kingdom of The Netherlands, including Surinam, Curacao, The Netherlands Antilles and Indonesia.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D31000 Boek-, bibliotheek- en informatiewetenschappen
D33000 Godgeleerdheid en religiewetenschappen
D36900 Overige taalgroepen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie