KNAW

Research

Volatile anesthetics and the heart. Mechanisms of Sevoflurane-induced cardioprotection

Pagina-navigatie:


Update content


Title Volatile anesthetics and the heart. Mechanisms of Sevoflurane-induced cardioprotection
Period 01 / 2002 - 09 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1286722

Abstract (NL)

Met de moderne anesthesie middelen is het mogelijk om patiënten veilig narcose te geven. Toch is de kans op een hartinfarct rondom een operatie verhoogd, met name bij patiënten met afwijkingen aan de kransslagaders. Bekend is dat inhalatie-anesthetica een gunstig effect hebben als de bloedtoevoer naar het hart tekort schiet, en dat deze de grootte van het hartinfarct kunnen beperken. Anesthesioloog in opleiding Arthur Bouwman onderzocht in weefselmonsters op celniveau de mechanismen van de hartbeschermende eigenschappen van inhalatie-anesthetica. Bouwman stelde onder gecontroleerde omstandigheden geïsoleerde stukjes hartspier (trabekels) uit rattenhartjes bloot aan een hartinfarct. Een deel van deze geïsoleerde trabekels werd behandeld met het inhalatie-anestheticum sevofluraan. De voorbehandelde trabekels blijken achteraf beter te herstellen en meer kracht ontwikkelen dan onbehandelde trabekels. Specifieke weefselkleuringen tonen aan dat voorbehandeling met sevofluraan leidt tot de productie van vrije zuurstofradicalen, activatie van het enzym proteïnekinase C-delta in de celmembraan en proteïne kinase C-alfa in mitochondriën. Ook verandert sevofluraan het transport van natrium en calcium door de natrium/calcium-uitwisselaar. Als de door sevofluraan geactiveerde enzymen worden geblokkeerd, blijft de beschermende werking weg. Bouwman concludeert uit zijn resultaten dat de beschermende effecten van sevofluraan op het hart afhankelijk zijn van de activering van specifieke intracellulaire enzymsystemen. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de anesthesiologische zorg tijdens operaties met een hoog risico op cardiale complicaties.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J.J. de Lange
Doctoral/PhD student Dr. R.A. Bouwman

Classification

D21300 Biochemistry
D23220 Internal medicine
D23320 Anesthesiology
D23340 Biopharmacology, toxicology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation