KNAW

Research

Selective estrogen receptor modulators and cardiovascular risk in...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Selective estrogen receptor modulators and cardiovascular risk in postmenopausal women. Studies into the effects of raloxifene and HMR 3338 on established and emerging cardiovascular risk markers
Period 01 / 2000 - 10 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1286744

Abstract (NL)

Bij vrouwen die de menopauzale leeftijd nog niet hebben bereikt, komen hart- en vaatziekten, en ook complicaties ten gevolge van hart- en vaatziekten, minder vaak voor in vergelijking met mannen van dezeflde leeftijd. Dit suggereert dat vrouwelijke hormonen, door het lichaam zelf aangemaakt (endogene oestrogenen), of van externe bron (exogene hormonen uit bijvoorbeeld post-menopauzale hormoontherapie), een rol spelen bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. Onderzoek naar het effect van conventionele postemenopauzale hormoontherapie (HT) op hart- en vaatziekten, toonde echter aan dat deze hypothese voor exogene oestrogenen controversieel is. Tatjana Vogelzang onderzocht of alternatieven voor HT, zoals zogeheten selectieve oestrogeenreceptor modulatoren (SERMs), wel een effectieve behandelstrategie is voor de preventie van hart- en vaatziekten.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. P. Kenemans
Doctoral/PhD student Dr. T.E. Vogelvang

Classification

D21300 Biochemistry
D21700 Physiology
D23220 Internal medicine

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation